Мост край град Монгомо в Екваториална Гвинея

Местоположение : Монгомо – Екваториална Гвинея

Дейност : Изчертаване на кофражни и армировъчни планове, планове за оборудване

Клиент : VCF TP IDF – BET ISC

Инвеститор : Република Екваториалн Гвинея

Проджект мениджър : VCF TP IDF – BET ISC

Изпълнител : SOGEA SATOM

Дати : 2013-2014

Share Tweet