Мост над река Рио Веле при град Микок Алум

Местоположение : Микок Алум – Екваториална Гвинея

Дейност : Изчертаване на кофражни и армировъчни планове

Клиент : VCF TP IDF – BET ISC

Инвеститор : Република Екваториална Гвинея

Проджект мениджър : VCF TP IDF – BET ISC

Изпълнител : SOGEA SATOM

Дати : 2014 – 2015

Share Tweet