Президентска трибуна в Джиблохо

Местоположение : Ойала – Екваториална Гвинея

Дейност : Изчертаване на кофражни и армировъчни планове

Клиент : VCF TP IDF – BET ISC

Инвеститор : Република Екваториална Гвинея

Проджект мениджър : VCF TP IDF – BET ISC

Изпълнител : SOGEA SATOM

Дати : 2015

Share Tweet