Укрепване на изкоп за тръбопровод на меджународното летище в град Бразавил, Конго

Местоположение : Международно летище на Бразавил Мая Мая – Конго

Дейност : Изчертаване на планове за укрепване на изкопите

Клиент : VCF TP IDF – BET ISC

Инвеститор : RESEAU FERRE DE FRANCE, SNCF

Проджект мениджър : INFRA INGENIERIE

Дати : 2014

Share Tweet