Крейо предлага комплексно проектиране на жилищни, обществени и индустриални сгради, на транспортни и хидротехнически съоръжения, както и изготвяне на технически чертежи на стоманобетонни и метални конструкции.

Нашата фирма е специализирана в изготвянето на пълна техничекса документация на гореизборените видове конструкции – от първоначалните кофражни планове в идейна фаза, до детайли за армиране на възли в работна фаза.

Ние сме подготвени да участваме заедно с нашите клиенти от самото начало на даден проект до пълното му завършване. Нашият екип предоставя бързи и компетентни консултации и решения, съобразени с европейските стандарти.

 1. 1

  Проектиране на строителни конструкции

  Проектиране на строителни конструкции

  Екипът на Крейо изготвя инвестиционни проекти на жилищни и обществено-обслужващи сгради, пътни съоръжения, както и хидротехнически съоръжения.

  Според нуждите на съответния проект, конструкциите могат да бъдат стоманобетонни, метални, дървени или смесени.

  Изчисленията на конструкциите се извършват в съответствие с действащите норми в България и в Европа.

  Фирмата ни предоставя услуги както за изготвянето на идеен проект, така и за изготвянето на работен или технически проект на част Конструктивна.

 2. 2

  Техническа документация

  Техническа документация

  В Крейо сме специализирани в изготвянето на техническата документиация на даден обект. Това включва изготвяне на кофражни и армировъчни планове в 2D формат , изготвяне на КМД чертежи на метални конструкции, а също и 3D моделиране с различни BIM софтуеъри – Allplan, Revit, Tekla. Проектите, по които сме работили са мащабни и разнообразни :

  • Жилищни и обществено-обслужващи сгради
  • Транспортни съоръжения
  • Хидротехнически съоръжения
  • Реконструкции на различни видове сгради и съоръжения

 • Проектиране на строителни конструкции

  Проектиране на строителни конструкции

  Екипът на Крейо изготвя инвестиционни проекти на жилищни и обществено-обслужващи сгради, пътни съоръжения, както и хидротехнически съоръжения.

  Според нуждите на съответния проект, конструкциите могат да бъдат стоманобетонни, метални, дървени или смесени.

  Изчисленията на конструкциите се извършват в съответствие с действащите норми в България и в Европа.

  Фирмата ни предоставя услуги както за изготвянето на идеен проект, така и за изготвянето на работен или технически проект на част Конструктивна.

 • Техническа документация

  Техническа документация

  В Крейо сме специализирани в изготвянето на техническата документиация на даден обект. Това включва изготвяне на кофражни и армировъчни планове в 2D формат , изготвяне на КМД чертежи на метални конструкции, а също и 3D моделиране с различни BIM софтуеъри – Allplan, Revit, Tekla. Проектите, по които сме работили са мащабни и разнообразни :

  • Жилищни и обществено-обслужващи сгради
  • Транспортни съоръжения
  • Хидротехнически съоръжения
  • Реконструкции на различни видове сгради и съоръжения