Стани част от нашия екип

CAD/BIM-специалист

career-img-1

Основни задължения:

 • Изготвяне на кофражни планове на съоръжения в 2D.
 • Изготвяне на армировъчни планове на съоръжения в 2D, и спецификациите към тях.
 • Изготвяне на детайли на стоманени и стоманобетонни конструкции, съобразени със специални изисквания на клиентите, на технология на изпълнение и съответните норми.
 • Изготвяне на 3D модели на съоръжения с Revit в различните фази на проектите и последваща изработка на кофражни планове от дадения модел.
 • Изготвяне на 3D модели на съоръжения с Tekla в екзекутивна фаза на проекта и последваща изработка на армировъчни планове от дадения модел.

Необходимо е да притежаваш следните умения:

 • AutoCAD/BricsCAD – работиш отлично с този софтуер като използваш различни кратки команди и умееш да правиш необходимите геометрични построения, за да изобразиш това, което искаш. Ако не можеш да работиш добре с този софтуер, то тази работа вероятно не е подходяща за теб, тъй като ние използваме основно AutoCAD/BricsCAD в нашата работа.
 • Revit – умееш да използваш добре този софтуер като моделираш различни елементи в 3D и изготвяш кофражни планове.
 • Tekla – умееш да използваш добре този софтуер както за моделиране на стоманобетонни елементи, така и за изготвяне на армировъчни планове.
 • Много добро пространствено мислене и разбиране относно видовете усилия в конструкциите и начините за поемане на тези усилия чрез армировката.
 • Английски или френски език – Владеенето на някои тези два езика ще ти даде предимсвто, а също така ще улесни работата ти при нас, тъй като проектите, по които работим са основно в чужбина.

 

career-img-2
construction

Кандидатствай само, ако:

 • Обичаш да изпипваш всичко до най-дребния детайл.

 • Искаш да работиш по мащабни проекти, предизвикателство за много екипи от инженери.

 • Имаш самостоятелно мислене и можеш да вземаш решения.

 • Владееш добре английски или френски език – писмено и говоримо.

 • Имаш отлични умения с AutoCAD/BricsCAD, Revit, Tekla.

 • Имаш пространствено мислене и страст към сложните конструкции.

 • Отговорен си и се стремиш да довеждаш всичко, с което се захванеш, до край.

Как да кандитатстваш

Върни ми кратки отговори на имейл kremena.miteva@kreyo.bg на следните въпроси:

1. Защо искаш да си част от моя екип?
2. Защо мислиш, че си много подходящ/a за тази позиция?