Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.073-19546-C01

Крейо ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-19546-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Име на проектното предложение: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско финансиране и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 30.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.